БАЙТ-БМ ООД

Exchange 1.18.00

Продуктът EXCHANGE В.1.18.00  е разработен с цел автоматизирането на всекидневната дейност на обменни бюра и финансови къщи. EXCHANGE В.1.18.00  се поддържа от 1993 г. до сега и е съобразен изцяло с действащото законодателство, изискванията на БНБ, Наредба № 4 от 8август 2003 /2017 г. за изискванията към дейността на обменните бюра, както иновите разпоредби на НАП – Наредба Н18 за регистрирането и отчитането напродажбите чрез фискални устройства и изискванията към софтуерите за управлението им.


Основни функционалности:

 • курсове за деня на БНБ и собствени курсове;
 • регистриране на текущите покупки и продажби според курсовете на валутите за деня; всяка извършена операция се придружава откасов бон и / или бордеро (при желание от клиента). 
 • многоредови бордера и ордери;
 • отчети за извършените операции;
 • движение на касата в реално време и за минали периоди;
 • движение на собствени средства;
 • справки за издадени бордера – за произволен период, издаване на дубликат, сторниране и др.;
 • бързо и улеснено изчисляване на действията с валути чрез вградени функционалности като валутен калкулатор, кръстосани курсове, виртуално табло;
 • множество контроли, съгласно изискванията на законодателството (касова наличност до 20 000 лв., 5% разлика с курса на БНБ идр.), както и за предпазване от операторски грешки;
 • управление на други каси, освен валутната –например: Western Union, Money Gram, прехвърляне на средства за съхранение втрезор, банка, външна каса и др.
 • с дневното приключване се изготвят всички изисквани документисъгласно Наредба № 4 от 8 август 2003 /2017 г. за изискванията към дейността наобменните бюра;
 • всички извършени дейности са достъпни за текущ ден илиминал период, независимо от времевия период;
 • Административен панел - първоначални и основни настройки на цялата система

Цени:
Exchange лиценз за 1  месец /1 каса       -          25 €
                            6  месеца /1 каса     -        124 €
                            1 година / 1 каса      -        199 €

Еднократна цена за закупуване         -        359 €   
За всяко следващо работно място отстъпка 20%
В цената е включен и лиценз на базата данни за неограничен брой записи.

Поддръжка :

Абонамент за 1 година /1 каса     15 €  на месец
Абонаментът включва отдалечен достъп и телефонни консултации, обучения, актуализации и посещение на място -  в работни дни.
При предплащане за 1 година отстъпка 10%

Без абонамент/на започнат час                 20 € 
При разтояния повече от 25 км транспортът се заплаща допълнително.


        Инсталация, настройка и обучение на място  95 €
        Цените могат да бъдат договаряни индивидуално,
        в зависимост от спецификата на обекта.

Всички цени са без включен ДДС.